بسمه تعالی

عنایت حضرت مهدی به علامه نورانی رحمه الله علیه

 

در رمی جمره عقبه درسال ۷۹

درمیان از دحام حجاج جهت بی حال بودن ومریضی از تراکم جمعیت افتادم و زیر پای ماندم بطوری که قدرت بلند شدن نداشتم وامید زنده بودنم نبود در ان حالکه از هر جهت امیدم قطع شده صدا زدم خدا .اقا ان موقع گفتم خودم خیلی مهم نیست اما کا رهای علمی ونوشتارم نیمه تمام مانده است ان دم دیدم اقا تشریف اوردند وبا دستان مبارک به جمعیت اشار ه ای کر دند همه ایستادند بعد مرا از زمین بلند کردوفرمود لا تخف گفتم مولای الان لا اخاف ولکن عملی نا قص خذ هذه الا حجار وارم عنی نیابه یر حمک الله اقا تبسم کرد فرمود لا احملک الی هناک و ترکی بنفسک هذه الا حجار وبعد سنگها را با همان بی حالی به هدف زدم .اقا فرمود احسن احسن بارک الله سپس بر خلاف جهت مسیر مرا به خارج جمعیت برد ودر اینجا من جهت تشکر برگشتم ولی اقا را ندیدم 

منبع سایت علامه نورانی